Mother Mushroom: how Vietnam locked up its most famous blogger

Vietnamese blogger Nguyen Ngoc Nhu Quynh, known as Mother Mushroom, on trial in the city of Nha Trang. Photograph: Vietnam News Agency/EPA “Each person only has a life, but if I had the chance to choose again I would still choose my way.” They are the words of one of Vietnam’s most influential bloggers —…

Đêm Gala 21/05 tại Bruxelles

Đoàn văn nghệ từ Hoa Kỳ sang hùng hậu chưa từng thấy, ngoài các ca sĩ Thiên Kim, Huỳnh Phi Tiễn và Nguyệt Anh còn có những thành viên của VOICE từ khắp nơi trên thế giới đi tháp tùng Trịnh Hội. Trong dịp trình diễn văn nghệ lần này có sự hiện diện của…