Đêm văn nghệ hỗ trợ Népal

Thưa quý anh chị và các bạn,
Ngày 03/10/2015 sắp tới, chúng tôi tổ chức một đêm văn nghệ để gây quỹ đóng góp cho việc xây lại vài trường học ở Népal, bày tỏ tinh thần liên đới của chúng ta với các nạn nhân của cuộc động đất kinh hoàng xảy ra ngày 25/4/2015 tại Népal.
Népal bị động đất lần đầu ngày 25/4 và con số tử vong lên đến trên 8,000 người. Sau đó ngày 12/5, Népal bị động đất lần thứ hai.
Chúng tôi rất quan tâm đến các thế hệ trẻ, nền tảng và tương lai của mọi xã hội ; chúng tôi mong quý vị đến tham dự ủng hộ buổi văn nghệ này, chúng ta cùng chứng tỏ sức mạnh đoàn kết, gây uy tín cho Cộng đồng Việt Nam.
 
Trân trọng kính mời,
Lương Thế Hương
affiche2015_voiceEuropev2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.