Đêm văn nghệ hỗ trợ Népal

Thưa quý anh chị và các bạn, Ngày 03/10/2015 sắp tới, chúng tôi tổ chức một đêm văn nghệ để gây quỹ đóng góp cho việc xây lại vài trường học ở Népal, bày tỏ tinh thần liên đới của chúng ta với các nạn nhân của cuộc động đất kinh hoàng xảy ra ngày…