Video và Album Gala 23/01/2015

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tâm thân gởi đến tất cả anh chị em Ban Tổ Chức, các Nghệ Sĩ và  quý vị đã tham dự buổi gala từ thiện được tổ chức tại Bruxelles vào ngày Thứ Sáu 2015 những hình ảnh ngày hôm đó.

Voice-Europe 001

Voice-Europe 022 Voice-Europe 018 Voice-Europe 019 Voice-Europe 017 Voice-Europe 016 Voice-Europe 015 Voice-Europe 014 Voice-Europe 012 Voice-Europe 011Để xem tiếp hơn 180 tấm ảnh khác xin các bạn và quý vị bấm vào đường liên kết dưới đây

Album kỷ niệm Gala VOICE Europe 23/01/2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.