Video và Album Gala 23/01/2015

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tâm thân gởi đến tất cả anh chị em Ban Tổ Chức, các Nghệ Sĩ và  quý vị đã tham dự buổi gala từ thiện được tổ chức tại Bruxelles vào ngày Thứ Sáu 2015 những hình ảnh ngày hôm đó. Để xem tiếp hơn 180 tấm ảnh khác xin các…