Thư cám ơn

Thư Cám ơn, Ngày ra mắt của Voice Europe 26/10 đã thành công tốt đẹp. Đạt được thành công này là nhờ sự trợ giúp tận tình của rất nhiều anh chị em thân hữu. Các anh chị đã không ngần ngại bỏ thì giờ quý báu của mình đến tiếp tay chuẩn bị tham…