Phóng sự buổi ra mắt Voice-Europe ngày 26/10/2014

10h00: Những thành viên của Ban chấp hành hội bắt đầu tới địa điểm Maison des Ailes. Anh Nguyễn Quốc Bảo và chị My đã có mặt tại đây từ lúc nào và đã hoàn tất những sắp xếp âm thanh và máy phóng hình. Anh Nguyễn Quốc Bảo điều khiển máy vi tính và…