Thư ra mắt VOICE Europe (Lương Thế Hương)

upr206_06Để góp sức vào tiến trình khai dân trí, chấn dân khí theo tinh thần của cụ Phan Chu Trinh, và cũng đồng thời đáp ứng lời kêu gọi của Trịnh Hội, một số anh chị em chúng tôi tại Bỉ đã mạnh dạn đứng ra thành lập một hội bất vụ lợi (ASBL) lấy tên là VOICE EUROPE. (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment in Europe)

Mục đích của hội là trợ giúp cho sự tăng trưởng của xã hội dân sự tại Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu này, Hội cố gắng tạo điều kiện cho những cá nhân có tinh thần thiện nguyện và cung cấp phương tiện để họ có thể xây dựng và phát triển một xã hội dân sự mạnh mẽ tại Việt Nam, bằng cách:
1. đào tạo các kỹ năng ngôn ngữ, luật pháp và công việc truyền thông và xã hội ở bên ngoài Việt Nam.
2. thực hiện các dự án nâng cao nhận thức, các chiến dịch đánh động dư luận và các dự án luật mang lợi ích công cộng để thúc đẩy các quyền dân sự tại Việt Nam.

Vai trò của VOICE EUROPE có thể tóm tắt trong ba nhiệm vụ chính:

  • Hỗ trợ pháp lý (Advocacy support)
  • Hỗ trợ nhân lực (Physical support)
  • Hỗ trợ tài chánh (Financial support)

cho tất cả những cá nhân hoặc tổ chức có ý muốn tạo nền tảng xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam.

Hoạt động của hội là nhằm giúp cho các bạn trẻ phát huy tiềm năng của mình, giúp cho họ có được hành trang về kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch công việc, kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, và những kỹ năng khác.

Hội chỉ thực hiện được những việc này với sự tiếp tay và đóng góp của quý bác, các bạn và anh chị em. Chúng tôi thiết tha kêu gọi sự tham gia tích cực của quý vị bằng cách trở thành hội viên chính thức hoặc hội viên danh dự, hoặc hỗ trợ tài chánh. Mọi sự đóng góp đều được trân quý.

Chúng tôi gởi đến quý vị và các bạn những lời cầu chúc an bình. Chúng tôi hy vọng được sự hỗ trợ quý báu của quý bạn trong những sinh hoạt tương lai.

Thân ái chào đoàn kết,

Lương Thế Hương
Chủ tịch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.