₪ Đóng góp

Hội chúng tôi hoan nghênh mọi đóng góp của quý vị và các bạn. Chương mục ngân hàng của hội:

IBAN:       BE88 6511 5580 4941
BIC:           KEYTBEBB

Quý vị và các bạn muốn biết thêm chi tiết về kế toán của hôi, xin liên lạc với chúng tôi ở địa chỉ trinhette(arobase)gmail.com. Xin chân thành cảm tạ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.